Tak for støtten

Sjældne-dagen bliver til i et samspil mellem frivillige sjældne-kræfter i Aarhus og Sjældne Diagnoser i Høje Taastrup. En række fonde, virksomheder og andre har bidraget til, at vi kan holde aktiviteter begge steder – vi har modtaget økonomiske støttebidrag fra 5.000 kr. op til 55.000 kr.

En stor tak til bidragyderne, der hermed giver en hjælpende hånd til at fortælle om at leve med sjældne sygdomme og handicap og gøre opmærksom på de udfordringer, der er forbundet hermed.

Sjældne-dagen 2020 støttes økonomisk af

Medicinalvirksomheder

Også tak til..

  • Ticketcase, der har stillet deres billetsystem gratis til rådighed – https://ticketcase.dk/
  • Pressalit, der stiller pusleplads og toiletforhøjer til rådighed i tillæg til Turbinehallens toiletfaciliteter
  • Danske Bank for at stillet deres parkeringspladser ved Turbinehallen til rådighed